Warszawa

Jak powstała nazwa Warszawa?

Warszawa - nazwaNazwa Warszawa powstała najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku, wtedy wówczas było to miasto złożone z samych bogatych kupców. Początkowo nazwa Warszawy była nieco inna, bo pisana przez „o” lub „e” (Warszowa lub Warszewa). Nazwa ta wywodzi się prawdopodobnie od rycerza o imieniu Warsz z rodu Rawów bądź Rawiczów zamieszkującego tereny współczesnej Warszawy.

Położenie Warszawy

Warszawa - mapkaWarszawa jest położona na Nizinie Środkowo mazowieckiej w centralnej części Polski. Miasto to leży po obydwu stronach Wisły i rozciąga się wzdłuż jej brzegów. Charakterystyczne dla położenia Warszawy jest to, że największa część leży na Równinie Warszawskiej natomiast reszta położona w Dolinie Środkowej Wisły, na Równinie Wołomińskiej oraz Kotlinie Warszawskiej. Warszawa charakteryzuje się również skarpą wiślaną, która sięga 25m i powstała bez ingerencji człowieka. Statystycznie Warszawa jest największym miastem w Polsce zarówno pod względem zamieszkania jak i położenia. Jest jedyną w Europie stolicą leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego.

Zabytki Warszawy – UNESCO

Warszawa - zabytkiNa światową listę zostało wpisane 1300 obiektów znajdujących się w Warszawie, a których przybywa z czasem, jest to jedno z nielicznych miast posiadających tyle zabytków narodowego dziedzictwa. Powinniśmy tutaj wyróżnić Stare Miasto, które zostało zniszczone, a powróciło, jako odrestaurowane i odnowione zapisując się na listę światowego dziedzictwa narodowego. Następnie na listę zostały wpisane nie tylko budynki lub całe powierzchnie, ale również układy urbanistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody oraz zabytki archeologiczne.

Najważniejsze dzieje Warszawy

W XVI w. przeniesiono stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. Jest to teraz jedna z najmłodszych politycznie stolic w Europie, mimo iż pierwsze osady zaistniały na tym terenie około X wieku. Warszawa zyskała miano stolicy i najważniejszego miasta Polski.

W 1655 roku rozbudowa Warszawy, jako stolicy Polski została zatrzymana przez najazd na Polskę w czasie II wojny północnej zwanej „Potopem”. Szwedzkie wojska zburzyły i zgrabiły wtedy znaczną część miasta zostawiając miasto w ruinach.

„Złoty wiek” dla Warszawy nadszedł w XVIII stuleciu za panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przez ten czas całe miasto zostało unowocześnione i rozbudowywane. Wszystko, co zostało zniszczone podczas najazdu Szwedzkiego zostało odnowione.

Podczas rozbiorów Polski Warszawa znalazła się pod zaborem Rosyjskim. Od końca XVIII wieku, aż do I Wojny Światowej Warszawa podległa była Rosji. Co niekorzystnie wpłynęło na gospodarkę stolicy oraz poziom zaludnienia.

Po I Wojnie Światowej, gdy Polska odzyskała niepodległość, Warszawa ponownie została ustanowiona stolicą Polski, aż do II Wojny Światowej Warszawiacy pracowali ciężko nad stworzeniem w mieście nowej infrastruktury i rozbudowaniem osiedli. Podczas II Wojny Światowej rozwój ten został zatrzymany.

Po pierwszych trzech tygodniach niemieckiej inwazji opór Warszawy został złamany. Po kapitulacji miasta utworzono Żydowskie Getto. W kwietniu 1943 roku Warszawiacy obserwowali powstanie w getcie, które zostało brutalnie stłumione przez Nazistów: zabito prawie wszystkich Żydów pozostałych w mieście. W 1944 rozpoczęło się słynne Powstanie Warszawskie – jedne z najbardziej krwawych walk II Wojny Światowej. Przez 63 dni warszawiacy walczyli z Niemcami kierując się nadzieją odzyskania niepodległości. Niestety powstanie zawiodło, a Hitler kazał obrócić miasto w gruzy. W efekcie podczas wojny zniszczono 85% budynków.

Po II Wojnie Światowej Warszawa znalazła się pod władzą komunistyczną, której program odbudowy miasta przewidywał odnowienie wielu pomników, pałaców i zamków, niestety w oryginalnej formie przetrwały tylko Zamek Królewski i Stare Miasto – reszta budowli powstała według socrealistycznych trendów architektonicznych.

W 1989 roku Polska wyzwoliła się od komunizmu i rosyjskich wpływów. To kolejna szansa na utworzenie Warszawy jednym z najważniejszych miast Europy.

Informacje:
Warszawa – Wikipedia
Przeprowadzki Warszawa – Transport Warszawa
Warszawa – oficjalny portal stolicy Polski – Miasto Stołeczne Warszawa